У лютому 2017 року Сумський національний аграрний університет спільно з Бернським університетом прикладних наук (Школа сільського господарства, лісового господарства та продовольчих наук) за сприяння Nestle (Україна) та Швейцарського бюро зі співробітництва в Україні запустили проект «Розвиток сталого сільського господарства - 360° оцінка фермерського господарства та розробка спільної стратегії розвитку».

Цей проект спрямований на поліпшення життя місцевих фермерів і їх сімей. Якщо говорити про критерії успішності фермерського господарства, то варто зазначити, що воно розвивається стабільно, якщо приносить прибуток, не впливає негативно на навколишнє середовище і створює безпечні умови праці для всіх співробітників. На сьогоднішній день кількість кваліфікованих користувачів RISE становить більше ніж 300000 осіб у 57 країнах світу, і їх чисельність тільки збільшуватиметься, оскільки метод вже довів свою дієвість.

Якщо говорити більш детально, то RISE – це комп’ютерний метод, розроблений науковою установою HAFL, який сприяє комплексній оцінці сільськогосподарського виробництва. Оцінка базується на основі  10 параметрів, які відображають екологічні, економічні та соціальні аспекти діяльності підприємства. Найважливішим джерелом інформації є співбесіда з фермером на основі встановленого переліку запитань. Візуалізація отриманої інформації відбувається шляхом створення багатогранної моделі сталого розвитку та є основою для зворотнього діалогу, в якому фермер та RISE-консультант спільними зусиллями визначають можливості покращання показників стабільної діяльності фермерського господарства.

За допомогою RISE-методу відбувається комплектація існуючих систем контролю та сертифікації. Метод також може бути застосований з метою моніторингу та дозволяє проводити візуалізацію тенденцій сталого розвитку на сільськогосподарському рівні та в регіональному масштабі.

За 12 місяців реалізації проекту заплановано проведення ряду заходів, як то навчальні модулі з оволодіння технологією RISE-методу в рамках семінарів у СНАУ та Бернському університеті прикладних наук для підготовки професійних RISE-консультантів; 360° оцінка фермерського господарства, в ході якої планується здійснення оцінки 30 фермерських господарств кваліфікованими українськими фахівцями; звіт зі сталого розвитку сільського господарства, який охопить  результати критичного аналізу стабільного сільського господарства, а також рекомендації за принципом 360° оцінки фермерського господарства та ознайомлення з результатами дослідження безпосередніх учасників проекту.

Стабільний розвиток проекту відбуватиметься за рахунок практичних занять на базі дистанційного навчання, що є основою подальшої діяльності в межах України та поза її межами: Сумським національним аграрним університетом буде розроблений і запущений в дію пакет навчальних матеріалів на платформі Moodle.

У квітня 2017 року делегація викладачів СНАУ вже побувала в Університеті прикладних наук Берна з метою проходження стажування з вивчення та застосування програмного забезпечення RISE 3.0 для оцінки соціо-еколого-економічної стабільності сільськогосподарських підприємств.  У рамках практичного блоку стажування було сформовано бази даних та здійснено оцінку тестових господарств, визначено застереження та проблемні питання у процесі формування бази даних та інтерпретації RISE-індикаторів та результатів. Під час роботи спільно з партнерами з Бернського університету було розглянуто особливості добору показників та побудови регіональної бази даних з урахуванням структури та типів сільськогосподарських підприємств регіону.

І ось наприкінці травня до СНАУ завітав представник Бернського університету прикладних наук пан Ферезіней Сереке, який проведе цикл семінарів для викладачів, задіяних у проекті. Також разом з учасниками проекту він планує відвідати фермерські господарства Сумщини, щоб на основі проведеного аналізу допомогти їм у вибудовуванні власної бізнес-стратегії з урахуванням всіх чинників – родючості ґрунту, перспективності обраного напряму діяльності, загальної економічної ситуації в Україні тощо.

sau.sumy.ua

«Сталий розвиток сільського господарства RISE»

у період з 4 квітня по 9 квітня 2017 р.

Делегація у такому складі:

Калачевська Л.І., к.е.н., доцент, начальник відділу міжнародного співробітництва СНАУ;

Коваленко І.М., д.б.н., доцент, декан факультету агротехнологій та природокористування;

Волченко Н.В., к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту ЗЕД та євро інтеграції СНАУ;

Коблянська І.І., к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки СНАУ.

Ільченко В.О., к.с.-г., н., ст. викладач кафедри рослинництва СНАУ;

з 4 по 9 квітня перебувала в Університеті прикладних наук Берна з метою проходження стажування з вивчення та застосування програмного забезпечення RISE 3.0 для оцінки соціо-еколого-економічної стабільності сільськогосподарських підприємств. Чотириденне стажування є складовою проекту «Сталий розвиток сільського господарства RISE», що реалізується СНАУ спільно з Бернським університетом прикладних наук за підтримки Швейцарського бюро розвитку в Україні та «Nestle Україна» та має на меті сприяння сталому розвитку сільського господарства в Україні.

У рамках програми стажування були вивчені такі питання:

- зміст та основні категорії концепції сталого розвитку сільського господарства;

  • головна мета, основні складові та принципи роботи програми RISE0;
  • методологічні засади та індикатори RISE0;
  • основи роботи з програмою RISE0 та інтерфейс;
  • побудова бази даних питань для RISE оцінки;
  • підготовка до інтерв’ю та особливості процедури опитування;
  • проведення інтерв’ю, аналіз та зворотній зв’язок;
  • оф-лайн та он-лайн робота з програмою RISE0.

У рамках практичного блоку стажування було сформовано бази даних та здійснено оцінку тестових господарств, визначено застереження та проблемні питання у процесі формування бази даних та інтерпретації RISE-індикаторів та результатів. Під час роботи спільно з партнерами з Бернського університету було розглянуто особливості добору показників та побудови регіональної бази даних з урахуванням структури та типів сільськогосподарських підприємств регіону.

Під час візиту також обговорювались питання щодо реалізації проекту «Сталий розвиток сільського господарства RISE». У ході консультацій були досягнуті домовленості щодо необхідності визначення та узгодження з партнерами з Nestle критеріїв відбору для формування репрезентативної бази даних українських підприємств-учасників проекту з імплементації RISE. Також визначено основні вимоги для добору учасників тренінгу з RISE оцінки у м. Суми. Під час роботи було вирішено питання про адаптацію програмного забезпечення RISE 3.0 до потреб регіонів, у яких буде проводитись імплементація програми відповідно до проектних домовленостей. Також було з’ясовано проблемні аспекти щодо перекладу методичних матеріалів та програмних кодів RISE.

У ході зустрічі обговорено питання щодо розроблення концепції, структури та змістового наповнення навчального он-лайн курсу на базі освітньої платформи MOODLE. У цьому контексті також підкреслено необхідність включення блоку теоретичних знань щодо концепції сталого розвитку у формі вступної лекції, що передує вивченню RISE.

Під час зустрічі також було визначено напрями подальшої співпраці та перспективи розвитку проекту, зокрема: адаптація програми RISE 3.0 до умов інших регіонів України, розробка навчального курсу на базі концепту  МООС тощо.