RISE – досягнення практичної стійкості

Сільськогосподарський процес виробництва вважається сталим, якщо він приносить прибуток, не впливає негативно на довкілля та створює прийнятні умови для тих, хто працює та живе на фермерському господарстві. На основі RISE-методу, розробленого науковою установою HAFL, сталий розвиток сільськогосподарського виробництва може бути оцінений із використанням інструментів аграрного консалтингу, аграрної освіти та управління ланцюгами поставок. Апробоване програмне забезпечення в межах RISE-методу є доступним сімома мовами та може бути використане як в режимі он-лайн, так і автономно.

Оцінка сталого розвитку

RISE – комп’ютерний метод, розроблений науковою установою HAFL, сприяє комплексній оцінці сільськогосподарського виробництва. Оцінка базується на основі  10 параметрів, які відображають екологічні, економічні та соціальні аспекти діяльності підприємства. Найважливішим джерелом інформації є співбесіда з фермером на основі встановленого переліку запитань. Візуалізація отриманої інформації відбувається шляхом створення багатогранної моделі сталого розвитку та є основою для зворотнього діалогу, в якому фермер та RISE-консультант спільними зусиллями визначають можливості покращення показників стабільної діяльності фермерського господарства.

За допомогою RISE-методу відбувається комплектація існуючих систем контролю та сертифікації. Даний метод також може бути застосований з метою моніторингу та дозволяє проводити візуалізацію тенденцій сталого розвитку на сільськогосподарському рівні та в регіональному масштабі.

Багатогранна сфера використання

Використання RISE-методу можливе у випадках, якщо сталий розвиток є проблемним аспектом сільськогосподарської діяльності. Даний метод є перевіреним способом оцінки та аналізу сталого розвитку. Він прийнятний для використання як в навчанні, так і у сфері консалтингу з метою забезпечення закономірного сталого розвитку. Цільова група RISE включає всіх зацікавлених осіб у сфері сільського господарства, громадськості та промислового розвитку, яка має на меті досягти більш сталого рівня розвитку фермерської діяльності. Більшість користувачів RISE працюють у сферах сільськогосподарського консультування, освіти, співробітництва з метою розвитку і  сировинного забезпечення аграрного сектору. Метод RISE викладається як в університетах Швейцарії, так і поза її межами.

Більше 15 років застосування

На сьогодні, RISE-метод використовується  в 56 країнах світу 300+ кваліфікованими фахівцями для забезпечення більш ніж 2 500 сільськогосподарських виробничих операцій. Оціночна діяльність розповсюджується на молочні, овочеві, землеробські та змішані фермерські господарства, кавові, какаові та чайні плантації, невеликі земельні ділянки та кочових скотарів.